วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 53 (เม.ย.-ก.ย. 2559) ฐานรากมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2559