วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 15 ฉบับที่ 50 (ต.ค.2557 - มี.ค. 2558) ถอดประสบการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2558