วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 (ก.ค.-ก.ย. 2556) ความสำเร็จที่ยั่งยืนกับโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2556