วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 44 (ก.ค.-ก.ย. 2555) ประชาคมอาเซียน

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2555