วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ 39 (เม.ย.-มิ.ย. 2554)

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2554