วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 (ก.ค.-ก.ย. 2553) การบริหารจัดการสมัยใหม่

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2553