วารสารดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanuphab Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 (ก.ค.-ก.ย. 2552)

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันดำรงราชานุภาพ 2552